Een bekeuring voor te hard fietsen?

Een bekeuring voor te hard fietsen?

Een boete krijgen omdat u te hard heeft gefietst? In België kan het u zomaar overkomen. Ook in Nederland wordt erover nagedacht om een flitspaal voor fietsers in te voeren. Met name de opkomst van de elektrische fiets is hier de oorzaak van.

De reden dat de flitspalen in België wordt ingezet is omdat sommige elektrische fietsen een snelheid halen van wel 45 km/u. De flitspalen zullen dan ook enkel worden ingezet in zones waar de maximale snelheid is bepaald op 30 km/u. De hoge snelheid kan tot gevaarlijke situaties leiden. Veel fabrikanten geven tegenwoordig voorlichting over de verkeersregels om het gevaar te minimaliseren.

De meningen over de flitspalen voor fietsers zijn verdeeld. Sommige vinden het de investering niet waard en de ander vindt dat elke deelnemer in het verkeer, ongeacht je een voetganger, fietser of automobilist bent, zich moet houden aan de wet en dus ook bekeurd moet worden voor een snelheidsovertreding.

De kans dat de fietsflitspaal op korte termijn in Nederland zal worden ingevoerd is nog niet groot. De politie beschikt namelijk nog niet over de apparatuur. Er zal dus een flinke investering voor nodig zijn. Daarnaast is het ook erg arbeidsintensief en lastig te handhaven omdat er veel camera’s nodig zijn om het uiteindelijk te realiseren. Toch is dit de eerste waarschuwing voor de toename van het elektrische verkeer.