Infrastructuurproblemen door toename fietsers!

Infrastructuurproblemen door toename fietsers!

Nederland is het enige land ter wereld waar meer fietsen zijn dan inwoners. Wat houdt dit precies in voor onze infrastructuur?

Steeds meer slachtoffers

Het aantal fietsen in Nederland blijft maar stijgen. Naast het aantal fietsen is Nederland ook koploper in het aantal verschillende fietsers. Uiteraard is dit goed voor de gezondheid en het milieu, echter brengt dit ook problemen met zich mee binnen de infrastructuur. In 2015 telde Nederland meer dan 21.000 verkeersslachtoffers. Twee derde van deze verkeersslachtoffers waren fietsers.

Overheid

De verwachting is dat het aantal fietsers de komende tijd alleen maar zal toenemen. Dit baart de overheid uiteraard grote zorgen voor de verkeersveiligheid. Vaak dienen de gemeenten zelf het beleid te bepalen, maar vanwege financiële problemen worden veranderingen mondjesmaat doorgevoerd.

Fietsberaad

Het Fietsberaad (kenniscentrum voor fietsbeleid) pleit voor een maximumsnelheid van 25 kilometer per uur. Daarnaast wenst Fietsberaad bredere fietspaden, kruispunten met voorsorteervakken, het scheiden van verschillende soorten voertuigen en het efficiënt gebruik maken van verkeerslichten. Een goed voorbeeld hiervan is het experiment dat momenteel in Rotterdam gaande is. Daar zijn warmtecamera’s geplaatst die precies weet hoeveel fietsers er staan te wachten. Op basis hiervan wordt bepaald hoe lang een stoplicht op groen staat.

Toekomst

Volgens projectmanager Otto van Boggel van Fietsberaad is het zeer belangrijk dat er de komende tijd meer geld wordt geïnvesteerd voor het optimaliseren van de infrastructuur voor fietsers. Dit is namelijk ingewikkeld en arbeidsintensief stelt Van Boggelen. Voordat de wal het schip keert, is het belangrijk te blijven innoveren.